Letra C

Consell local agrari

Fetes desaparèixer les antigues Cambres Agràries amb l’adveniment de l’actual democràcia, es van propiciar des dels nous ajuntaments tals entitats a l’estiu de 1991. En octubre de l’esmentat any, sent regidor d’Agricultura Josep Fort Milián es va aprovar pel Ple Municipal. Començant a funcionar el 1992, el referit Consell va cuidar el primer any de l’arranjament dels camins i sobretot de netejar les cunetes. Els integrants eren, l’esmentat concejal de l’Ajuntament, cinc representants de la Unió de Llauradors i Ramaders del P. V., un membre de la Cooperativa «El Salvador», un de la Citrícola Vinaròs, un de la Caixa Rural, dos per dessignació directa de l’alcalde (Ramon Bofill) i tres representants més de l’Ajuntament.

Comment here

6 + 1 =