Letra C

Confraria del Santíssim Salvador

Aquesta Confraria, era la del gremi dels llauradors, i va ser refundada en 1594. Abarcava tota la gent del camp i era segurament la mes poderosa, amb escola propia.

Comment here

− 3 = 5