Letra C

Confraria de Sant Telm

La Confraria de Sant Telm, dita dels mariners o “de los mareantes”, era de l’any 1592. Tenia el seu propi altar.
Fundada pel gremi de mariners el 2 de juny de 1592. La festa amb majorals de la marina ja es celebrava molt abans com així es va fer constar a l’acta fundacional. Els membres de la marina mercant tenien per patró a sant Telm i els pescadors a sant Pere. En la referida fundació van estar presents les autoritats populars, com Justícia, Jurats i Mustassaf. El 1619 el Papa Pau V va concedir una butlla amb indulgències i lloança al gremi.

Comment here

38 − 32 =