Letra C

Conferencia de dones de Sant Vicent de Paul

Associació religiosa de caràcter benèfic fundada el 18 d’abril de 1881. La primera presidenta fou Josefa Ballester. Tenia uns 75 socis dels quals eren homes 29 i dones 46. Estava domiciliada en la mateixa Església Parroquial, es dedicava “preferentemente al ejercicio de la caridad” i estava presidida per l’advocat Juli Chillida posteriorment. Actualment consta de dones pies que reben i donen almoines per a necessitats. En 1916 va morir Teresa Miralles García que ostentava el càrrec de presidenta des de divuit anys abans i llavors va ser nomenada pe al mateix càrrec Teresa Guarch. El 18 d’octubre de 1992 van celebrar una magna assemblea Provincial a la nostra ciutat. La mateixa Conferència, però, d’homes, va ser fundada anteriorment a la de les dones. En setembre de 1924 estava presidida per l’enginyer Josep Queralt.

Comment here

15 − = 12