Letra C

Comunitats de regants Planetes i Serra de l’Ermita

Degut a les perforacions que a través de l’IRYDA es van fer al nostre terme d’uns cinc pous de gran aforament en les partides de les Planetes i Puig de l’Ermita, en els anys 1973-1974, es van fer anys després unes xarxes de canalitzacions que conduien les aigües a dos enormes i impressionants basses (Vide IRYDA) situades junt al camí de la Ratlla, molt prop de la carretera de Sant Rafel. Després es van establir torns de recs per als agricultors. Com les primeres canalitzacions es feren amb grans tubs de formigó i mal fetes, després, a finals dels anys 90 i any 2.000 es van fer de plàstic, posant a disposició dels llauradors que volien un gran cabal d’aigües procedents de dits embassaments. Les seus administratives de dits pous es troben situades junt al lloc on estava l’abaixador (“apeadero”) d’Alcanar, un altra a la falda del Puig de l’Ermita i una tercera base es troba junt al riu Sénia, tocant al pont de l’entrada del terme d’Alcanar, però dins del nostre terme. La majoria dels seus usuaris són canareus. Juan Jose Sancho Querol i Ramon Rabadá eren els seus presidents en 2001. Vide Basses de l’IRYDA.

Comment here

− 1 = 6