Letra C

Comes Flor, Ramón

(Vinaròs 1871). Secretari de l’Ajuntament en diversos periodes o biennis (1910-1911, 1916, 1917-1918, 1923-1924, etc). Procurador dels Tribunals durant la República en 1934. Es queixava en un artícul publicat a la rev. “Patria Libre” que apenes es podia mantenir amb els pocs diners que guanyava.

Comment here

− 8 = 2