Letra C

Comedor de los pobres

Institució benèfica inaugurada amb motiu de les festes constantines, el dia 22 d’octubre de 1913 en un local del carrer de Sta. Bàrbara (actualment ocupat pels Serveis de Benestar Social). El nom institucional era “Comedor de la Asociación Vinarocense de Caridad”, però s’utilitzava sempre el de Comedor de los Pobres. Va perdurar fins el final de la guerra civil en que es va substituir pel denominat «Auxilio Social». Oferia el primer any una menjada diària a una vintena de pobres; a l’any següent va augmentar a uns trenta-quaranta, i al tercer oferia dos menjars diaris, encara que per deutes als panaders va estar a punt de tancar en 1916.

Comment here

5 + 2 =