Letra C

Comarcas 2

ComarcasNom d’una revista periòdica mensual que es subtitulava “Boletín informativo del Maestrazgo” i es va iniciar a publicar en agost de 1980. Estava dirigida per Domingo Giner Fonollosa, sent el seu coordinador el benicarlando Josep Palanques, el qual és l’autor de la majoria dels escrits. Escriurien també en el primer número, que és l’únic que conservem, corresponsals dels diferents pobles veïns, com Vicent Giner d’Alcalà, Maria Teresa Boldó de Traiguera, Josep Mª Esteller per Sant Jordi i alguns altres que ho fan baix pseudònim. Desconeixem pel moment si aquesta revista o publicació era la que va donar origen a una altra denominada “Top Comarcas” que va perdurar alguns anys. No s’indica en el referit primer exemplar ni el preu de venda ni la impremta, però pel paper i tipus de lletres emprats podem afirmar que era la de Dassoy de Sant Carles de la Ràpita ja que utilitza les mateixes formes que el setmanari “Vinaròs” d’aquella època.

Comment here

14 − = 9