Letra C

Colonia educativa

coloniaVa ser fundada pel mestre Isidor Boix Chaler, fill de Isidor Boix Oliver (Vinaròs, 8-VII-1883), aproximadament als anys trenta del s. XX. A la postguerra, el seu fundador va formar part de la Colonia vinarossenca en Barcelona. Pareix que exercí per La Barceloneta.

Comment here

4 + 5 =