Letra C

Col.legi d’educació especial Baix Maestrat

col.legi_educacio_especialCentre creat per Reial Decret i aprovat pel Consell de Ministres del dimecres, dia 25 de maig de 1983. Això en quant a naixement oficial ja que un any abans l’edifici ja es trobava en plena construcció. Atén disminuits de la Comarca i també de la part pròxima de Catalunya. Es troba situat junt a la carretera Mas de Mestres, entre l’Intitut de Formació Professional, que llavors ja estava construit i l’Hospital Comarcal que encara no existia. Compta amb un nombròs equip de mestres especialistes. Nelly Suárez Sobrado i Elvira Sansano han sigut directores del referit col.legi.

Comment here

19 + = 25