Letra C

Cognoms

Els cognoms més abundants en la nostra ciutat han sigut i són els Miralles i Arnau; seguirien els de noms d’oficis com Ferrer, Forner, Bover, Vaquer, Fuster, Sabater, etc; els que corresponen a mesos de l’any com gener i febrer. Altres correspondrien a cognoms provinents d’altres zones, com Guimerà i Querol, de la comarca dels Ports; els seguirien els cognoms Boix i Cardona, originaris recentment de Rossell però d’ascendència de la població de dit nom. D’origen clarament castellà són els Martínez, Lòpez, Pérez, Gómez, Sánchez, convertits molts en Martí, Martín, Llopis, Peris, Gomis, Sanchiz, etc. Uns cognoms provenen de noms de pobles com Cervera, Tàrrega, Girona, Solsona… Alguns cognoms tenen una significació que se’ns ha oblidat com Macip, que significa criat; els Esteller o llenyataires provenen en majoria del mas dels Estellers (Sant Jordi). Arnau i Beltran són també noms propis que provenen de la paraula llatina Arnaldus. Un cognom que s’ha tingut per fundacional en la nostra ciutat i que no apareix més que en algun cas molt aïllat és el d’Alòs, molt abundant per altra banda a Moncòfar. Els Redó eren abundants a Lleida i els que hi ha a Benicarló i Castelló provenen de rames de la nostra ciutat.

Comment here

22 − = 20