Letra C

Club Nàutic

Club_nauticEntitat constituida en 15 d’octubre de 1968 a impuls i iniciativa del primer director del Banc Popular en temps de l’alcalde F. Balada. El seu nom fundacional era de Sociedad Deportiva Náutica i es va formar amb uns primers dotze socis, sense estatuts ni reglament. L’alcalde F. Balada molt poc després va fundar o registrar per la seua part el «Club Náutico Vinaroz», sense cap soci. La correspondència oficial per al Club Nàutic arribava llavors a la Societat Deportiva. Els estatuts d’aquesta incipient SOCIEDAD DEPORTIVA NÁUTICA es van aprovar però en 21 de febrer de 1973, amb el seu primer president, el Dr. José Mª Losa Morancho. En gener de 1976 és nomenat per al càrrec Sebastià Verdera Miralles, el qual l’ostentaria fins 1981 i realitzaria les primeres i ja emblemàtiques obres d’infraestructura més importants, donat que l’actual edifici es va beneir i inaugurar en les festes de juny de 1979, comptant llavors amb uns 110 socis. Al juliol de 1981 hi ha nova junta presidida per Joan Rabasa i llavors es va decidir el canvi de nom i posar-li el de “Club Nautico Vinaròs”, desapareixent l’antic de Sociedad Deportiva Nautica. De seguida es va organitzar un campionat nacional de motonàutica. Rabasa seguiria encara uns anys i ens apareix actiu en el càrrec encara a l’abril de 1985. Agustí Serrano ve a ser president de l’entitat durant dotze anys seguits fins que en març de 1997 es presenten dos candidatures en que guanya Vicent Bort Baches. L’entitat té en eixe moment uns 200 socis. El càrrec de commodoro sempre ha estat ocupat per Josep Vicent Domínguez Blasco. En 1997 compta amb uns 160 llocs d’atracament en pantalans flotants, però amb disponibilitat de punts d’aigua i electricitat. Es té en projecte ampliar dits pantalans fins a tenir la capacitat de 300 atracaments, dels quals uns 60 es reservaran per a ús públic tarifat. El C. N. de Vinaròs disposa d’un edifici social amb bar, restaurant, vestuaris, emisora de ràdio de 27 Mgc. Ofereix en temporada cursos de vela així com per a l’obtenció de títols nàutico-esportius, que acostumen a ser molt concurrits.

Comment here

98 − = 95