Letra C

Club de Taekwon-do

Aquesta entitat, que va gosar de molt curta vida, estava vigent en juliol de 1986; els seus membres van participar i triomnfar, llavors, en un campionat regional.

Comment here

1 + = 5