Letra C

Club de Piragüisme

club_piragüismeLes primeres piragües apareixen a Vinaròs relacionades amb la desapareguda OJE (Organización Juvenil Española), creada al final del franquisme. Se’n parla, encara que molt poc, del Club de Piragüisme de Vinaròs, en abril de 1987. (Setmanari 11-IV-1987)

Comment here

99 − = 89