Letra C

Clot

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal i de la platja que es troba al sud de la població, contigües les dos al carrer de Febrer de la Torre. La referida platja també es coneix popularment com la dels “Tres pontets” o “Platgeta d’arena”. A finals dels anys noranta (1999) va ser urbanitzat el referit clot, reomplint-se tot l’extens barranc per a ser edificat. La creu de terme situada allí, (tocant a la paret de la fàbrica “Foret” desapareguda i ara davant de l’Hotel Vinaròs), rebia comunment el nom de creu del Clot.

Comment here

− 3 = 1