Letra C

Ciutadà

Títol que ostentaven alguns personatges destacats per tenir vivenda pròpia, viure dels seus recursos i estar exempt de diversos impostos; per contra eren obligats a certs serveis militars i certes contribucions en obres de murs, audes reials, etc. En Vinaròs se li donà aquest títol al primer Febrer de la Torre.

Comment here

28 − = 22