Letra C

Círculo Agrícola Comercial

Apareix ja aquesta institució en agost de 1863, però també s’afirma que es va fundar en març de 1864. Durant dotze anys va ser el seu primer president, Josep Ràfels García, i el tresorer, Ramon Frexes. Un dels seus socis fundadors va ser Manuel Maria Febrer de la Torre, encara que es desconeix si era un soci actiu, però apareixen els seus rebuts datats en eixa època. LHeraldo de Castelló del 20 de gener de 1900 publica la constitució de la nova junta que va quedar llavors de la següent forma: President: Josep Fco. Escivano Mayó; Vicepresident Lluís Escribano Suñer; Tresorer, Eugeni Carreras Casajuana; Secretaris; Elíes del Hoyo i Bonifaci Cros; Vocals, Josep Segura, Julià Sanz, Baptista Miralles i Josep Guiral.


Apareix efectivament en Agost de 1863. A partir de octubre es denominara també CIRCULO AGRICOLA COMERCIAL. (A.C.A.V.) Circulocirculo_3circulo_4 circulo_2

Comment here

− 5 = 2