Letra C

Cigonyes

Poques vegades es poden vore a Vinaròs vols de cigonyes: Apareixen citades en el setm. “Vinaroz” de 31-VIII-1974; en setembre de 1993 un altre estol d’elles es va instal.lar unes hores en les afores.

Comment here

− 4 = 2