Letra C

Chaldy

VAQUER, FRANCISCO, (CHALDY)Nom artístic de l’escultor, dibuixant i caricaturista Francesc Vaquer. En els primers anys del Vinaròs C. de F. en la década de 1920, es va jugar un dels primers partits de futbol en el camp de la Granja de Maria situat al final del carrer Barranc o sant Pasqual, en que van intervindre jugadors del Barcelona (Samitier i el mític porter Ricardo Zamora) i va presidir l’artista Maria Conesa. Francesc Vaquer va dibuixar el cartell de propaganda d’quell partit i el va signar amb el nom artístic de “Chaldy”. Com que el cartell va ser molt admirat i el van felicitar, ell va seguir utilitzant aquest pseudònim tota la vida i va posar-lo també a un bar de la plaça de Jovellar que després, ja sense ell, va perdurar durant molts anys.

Comment here

3 + 7 =