Letra C

Cerámica

ceramicaVinaròs compta amb molt bones mostres de ceràmica d’Alcora en el seu ermitori de la V. De la Misericòrdia. Segons Borràs Jarque és de la primera època d’eixa importantísima fàbrica, conduïda pel Comte d’Aranda. Borràs Jarque també cita en quatre ocasions a l’esculptor Josep Ochando (pp. 193, 204, 206 i 256), “de fora vila” que era natural d’Almassora i treballava com a profesor de dibuix i com a màxim responsable des dels primers moments de la fàbrica de cerámica de L’Alcora, fundada pel Compte d’Aranda. Les normes del Compte eren que ningú podia abandonar la fàbrica i sols li ho permetia a Ochando pel seu gran prestigi com a dibuixant. En 1746 els llauradors volien fer nova la casa del gremi i li encarregaren a l’any següent a Ochando fer la peanya i la imatge del Salvador. (Borràs. Pàg 204) L’encàrrec li’l feren primer a l’esculptor de Vinaròs, Jaume Morales, en 1722, que morí al poc temps, contactant desprès amb Josep Ochando. I altra volta en 1792 al que els llauradors li encarregaren fer una imatge de Sant Antoni per a l’altar de l’Ermita, “de guix”, que llavors era la máxima novetat. La presència de Josep Ochando en repetides ocasions en Vinaròs ens fa pensar que ell tindria molt a vore amb la cerámica de les parets i socòls de l’ermita, d’Alcora així com la capelleta del Carrer de la Mare de Déu, amb el preciòs dibuix reproduït posteriorment en una plaqueta d’Alcora que es pot considerar una de les més boniques que van sortir d’aquella prestigiosa fàbrica, segons la profesora Elvira Gual Almarcha, autora del llibre “El sistema ornamental de la cerámica de Alcora”, publicat en 1998

 

ceramica_3

ceramica_2

Comment here

1 + 5 =