Letra C

Centelles, Carrer de

Carrer inaugurat festivament en presència de les autoritats locals el dia 23 de juny de 1968. Fa referència a la localitat homónima catalana de Centelles, de la província de Barcelona, veïna de Vic. El primer de setembre de 1967, aquesta mateixa població, d’uns 5.000 habitants, va dedicar també un carrer a Vinarós, amb motiu de la unió amb el nostre poble, de 30 famílies d’ ambdues localitats, com a consequència d’un intercanvi escolar a l’estiu de 1966. Durant alguns anys després es va celebrar dins de les nostres festes majors locals el “Dia de Centelles”, homenajant membres d’aquest consistori com acció recíproca. Dit carrer ha celebrat festes alguns anys a l’estiui amb bous de carrer.

Comment here

+ 64 = 66