Letra C

Cementeri de Sant Miquel (Calvari)

Era el segon cementeri en el temps. Es trobava en el lloc que ocupava un calvari i que avui ocupa l’asil dels vellets. Va ser utilitzat en dos èpoques diferents, des de 1802 en que es deixa el primitiu fins 1816 i en la segona etapa, des del 8 de març 1821. Allí va estar instaurat des del desallotjament del primitiu fins l’any 1816.

Comment here

+ 70 = 71