Letra C

Catí

Població del Partit Judicial de Vinaròs. Forma part de la comarca dels Ports i antiga Aldea de Morella. En relació a Vinaròs la història de Catí (Pàg. 165) senyala que va demanar l’any 1463, durant les guerres de la Unió, emprèstits a vàries ciutats entre elles Vinaròs, prestant-les un tal Francesc Foix, que els va dixar 10.000 sous, la quantitat més forta, d’un total de 26.000 que n’havia de tornar per a que dixessen lliures a catinenc empresonats en el castell d’Alcalà de Xivert. En Catí es conserva en la seua església parroquial una custòdia de plata dorada obra dels orfebres vinarossencs Piñol de l’any 1792. Medix 110 cms. Va ser costejada pel matrimoni Joaquim Miralles i la seua esposa Mª Teresa Suñer. També són dels orfebres vinarossencs una corona de plata de l’Assumpció i unes làmpares de l’altar major, també de plata, de 1802 i 1804, obsequi de Vicent Sanjuán, «Hijo de Catí / Beneficiado Archivero Mayor / y Vice-Secretario .Jubilado del Ilmo. Cabildo de la Sda. Igª Metropolitana / Pª de Valencia. Año. 1802″ Una està dedicada a Mª Santíssima i l’altra al Santíssim Sagrament. Josep Mª. Espinàs en el seu llibre «A peu per l’Alt Maestrat» explica que unes dones li van contar que un dels Miralles de Catí es va casar amb una xica molt guapa, que li dien «la farolera», perquè era filla del farer del port de Vinaròs; que va tenir molt mala fama, es banyava en llet de burra i va dilapidar la fortuna del seu marit (Pàg. 175). El seu ajuntament, de 1427, amb una llotja en la planta baixa com l’antic de Vinaròs per al comerç de la llana, és de la mateixa època que el de Vinaròs, del segle XV, amb finestres similars. Separada de la població es troba la finca de la Salvassòria, on s’han criat bous per a les corregudes reals de Vinaròs. Allí es troba dissecat un cap d un bou que va ser «indultat» a la plaça de Vinaròs, per la seua valentia, havent rebut més de dèset vares i havent matat un set cavalls durant la correguda. Molts vinarossencs estiuejen a l’Ermitori de la Misericòrdia de l’Avellà, prenent les seues aigües medicinals i altres hi viatgen per relacions comercials i turístiques. Mossèn Puig en la seua segona part de “Historia breve y documentada de la Real Villa de Catí”, cita a Vinaròs en les pàgines 25, 28, 29, 39, 48, 64, 107, 111, 126, 136, 139, 141, 157, 168, 174, 185, 188. També apareixen cites de Jacinto Moliner, avantpassat del nostre alcalde en pp. 145 i 152, i de Crozat en la pàgina 118.

Comment here

+ 22 = 26