Letra C

Castellar, Pelegrí del

Comanador de la Comanda de Benicarló i Vinaròs entre els anys 1514 i 1534? . Ente els documents que conserva el nostre Arxiu Municipal en que apareix documentat es troba un pergamí de l’any 1514 que és una sentència donada per ell com a tal Comanador de Benicarló i Vinaròs, en la querella posada per Vinaròs contra Benicarló a causa d’haver perseguit el justícia de Benicarló el “malfactor” homicida Rafel Figuera dins del nostre terme. (Bover Puig, J. Documentos del Maestrat. Boletín del C. E. M. , nº 66, Juliol desembre de 2001).

Comment here

− 1 = 1