Letra C

Castellà

La imposició i introducció de la llengua castellana es va produir arran del decret d’unificació de Nova Planta. A l’Ajuntament, la darrera acta escrita en valencià porta la data del dia primer d’octubre de 1707, i la primera en castellà és la del dia 9 del mateix mes i any. En canvi, l’Església fou més reàcia, ja que a l’arxiu parroquial es troba la primera partida de baptisme en castellà amb data bastant més posterior, la del dia 10 de desembre de 1717, o siga, de 10 anys després. Cal dir, però, que molt abans, a les escoles s’ensenyava la doctrina i a resar les oracions, quasi sempre, en castellà.

Comment here

− 1 = 4