Letra C

Casilles de Carabiners

En alguns llocs tocant a la costa marítima existien unes xicotetes casilles o garites de carabiners on es guarien els carrabiners mentre muntaven guàrdia per evitar principalment l’entrada fraudulenta de productes de contraban. Eren de forma rectangular, on només cabia una persona asseguda. Eren d’obra i molt senzilles, amb dos xicotetes obertures a mode de finestres als costats. Ja es trobaven molt arruinades en 1950, desapareixent poc temps després.

Comment here

4 + 3 =