Letra C

Casetes de Blanchadell

15 IDEM.Conjunt de cases que en temps passats pertanyien a famílies de mariners molt humils i que es trobaven fora de l’extrarradi de la població, passada la plaça de bous, junt a la “platgeta d’arena” o “del clot”. En temps recents en una d’elles es va establir el bar “La Roca de la Gavina”, en la que algunes vegades es feien exposicións de pintors novells.

Comment here

55 − = 49