Letra C

Casa de la dona

Creada pel Col.lectiu Feminista en octubre de 1991, va estar situada en diversos llocs; primer al carrer del Pont, nº 9, primer pis, i després al carrer de sant Gregori. Va perdurar molt pocs anys.

Comment here

2 + 2 =