Letra C

Carsi Giner, Juan

Carsi_Giner(Vinaròs). Alcalde de Vinaròs des del primer de gener de 1960 a 1963; se’l pot considerar un alcalde de transició, ja que a més dels pocs anys que va regir el consistori, la seua figura apareix entre dos grans alcaldes, de molta empenta, que van marcar la seua època per la molta activitat que van desplegar. Baix el seu curt govern es va dur a terme un sanejament de l’economia local i es van celebrar les Festes Cinquantenàries de la Relíquia de S. Sebastià de 1960. Precisament del mateix any 1960 Gómez Sanjuán assenyalà les construccions realitzades i que foren: 30 vivendes front al “Matadero” (Grup de cases Virgen de Lidón”); les dos escoles de Sant Roc. S’obrí l’antic terreny del camp de futbol de Borràs on es va construir desprès l’església de Santa Magdalena. Es va construir l’edifici del Cine Coliseum al carrer de Sant Pasqual. Joan Carsi va morir el 20 de maig de 1994, als 92 anys, vidu de Pilar Balanzà Asensi; foren pares de dos fills, Joan i Mª Pilar que viuen a Barcelona, però conserven la casa de Vinaròs on passen les vacances.

Comment here

6 + 2 =