Letra C

Carrillo Giménez, Victor

Victor Carrillo09 copy(París, ?). Professor de Literatura de Universitat de la Sorbona de París. D’origen navarrés. Havia basat la seua tesi doctoral sobre l’escriptor vinarossenc Venceslao Ayguals d’Izco en 1971, perquè, segons deia, li va cridar l’atenció, pels molts llibres que tenia a l’Index o llibres prohibits per l’Església Catòlica. Pràcticament va redescobrir el personatge als vinarossencs quan es tenia pràcticament oblidat per les seues idees maçoniques, republicanes, progressistes i anticlericals), tant abominables durant el franquisme. Especialment Víctor Carrillo va contagiar del seu entusiasme els membres de l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”, i motivats per ell es va dur a terme una exposició antològica de “Records Vinarossencs”, monogràfica de l’il-lustre personatge, al qual se li va dedicar un carrer, perdut aquest en l’oblit més absolut. Carrillo va publicar diversos articles en el setmanari “Vinaròs” i va conferenciar magníficament al saló de plens de l’Ajuntament sobre la figura del nostre compatrici i la seua època.

Comment here

79 + = 88