Letra C

Carrer de les faroles

Nom popular amb que es coneixia des de la seua creació el carrer de l’Arquebisbe Meseguer i Costa, perquè els veïns es van posar en mig del carrer, dividit en dos mitats, un reng de “faroles” que ells van sufragar. Van perdurar fins finals de l’any 1980. Així llegim de la permanent de l’Ajuntament del 21 d‘octubre de 1980: “5º.- Autorizar a Don Arsenio Sales Beltrán y demás vecinos de las calles (sic) Meseguer y Costa para efectuar a su costa el traslado de las farolas allí existentes”.

Comment here

89 − 88 =