Letra C

Carrabiners

Carrabiners1. Cos militar, encarregat de vigilar la costa marítima. Tenien un gran quarter en la platja de la Magdalena o de la plaça del Santíssim. Dit quarter estava ja molt arruinaten la dècada de 1950 i va ser derruit a principis de la dècada de 1960, construïnt-se un de nou que va ser poc utilitzat ja que el cos va desaparèixer pocs anys desprès.
2. Cos militar armat, fundat en setembre de 1829 i refundat com a “Cuerpo de Carabineros del Reino” en 1842. Tenia per patrona la Mare de Déu de Covadonga que es celebrava a primers de setembre. A finals del segle XIX i fins ja entrats els anys seixanta del XX va existir a Vinaròs una delegació d’aquest cos, que cuidava de la vigilància del port i de la costa. Aquesta institució estava representada per un tinent coronel, un capità, un tinent, un sargent i un cap. Hi havia llocs diferents anomenats lloc del regne, lloc de veterans i lloc de marins i en cada un d’ells hi havia 9, 5 i 4 soldats carrabiners respectivament.. En 1915 era el capità D. Francisco Espert Rovira. L’edifici enorme del quarter de carrabiners, blanc, aïllat enmig de la plaça del Santíssim, situat molt prop d’on estava l’antiga ermiteta de Santa Magdalena i ja molt vell, va ser enderrocat en Carrabiners_2.JPGmaig de 1962. Vegeu “Torre de Sol de Riu”.

Comment here

+ 41 = 48