Letra C

Carpi, Pere

Escultor barceloní (?). Autor de les imatges de la Mare de Déu de la Misericòrdia i de Sant Sebastià de la Colònia Vinarossenca de Barcelona; aquesta última va ser encarregada l’any 1964, sent beneïda per Enrique i Tarancon el dia de la seua festa.

Comment here

77 − = 71