Letra C

Caricaturistes

caricaturistesVinaròs ha comptat en el segle XX amb excel.lents caricaturistes. Algunes mostres de les seues caricatures il.lustren aquesta obra, que reproduïm i que apareixen escampades pels setmanaris locals. Amb més o menys assiduïtat trobem els següents autors: Recordem a l’escultor Francesc Vaquer, “Chaldy” que en 1929 ja va participar en la magna exposició d’Art que es va dur a terme al col.legi “Sant Sebastià” amb motiu de la seua inauguració en que va omplir una sala tota sencera. D’ell s’aporta la caricatura del mestre Argemí. Un altre caricaturiste menys pròdig va ser l’advocat Jaime Chillida Nos que va fer algunes d’aquestes curioses obres com la del mestre Sanchiz, Angel Giner, la de l’escultor Folia (publicada al butlletí del CEM, nº 12, de 1985) i la de Ramon Redó, amb l’anècdota de que en el Museu Postal de Correus de Madrid figurava una carta que ell des de la capital d’Espanya es va enviar a si mateix amb la seua caricatura en el sobre i que va ser reclamat per les autoritats postals per a figurar en aquell museu nacional. En temps més recents foren el mestre i genial dibuixant Antonio Carbonell Soler i les no menys acertades de Josep Ramon Hortas Segarra, (que començà baix el pseudònim de “Jonàs” en 1971) tots ells amb obres de gran qualitat que es troben disseminades pel setmanari “Vinaròs” i altres publicacions locals. Des de la dècada de 1990 es donà a conèixer Josep Ignasi Garcia Pulla, col.laborador de la revista “Crònica de Vinaròs”.

Comment here

2 + 4 =