Letra C

Capitanía de la Provincia Marítima

La Capitania Marítima de la Província que ostentà el port de Vinaròs per Reial Decret de 19 d’abril de 1791, baix el manament del T. N. graduat, Joaquin Gil de Bernabé, comprenia des de la Torre de la Sal a la Punta de la Banya. La seua bandera era blanca i roja, partida en diagonal. amb el color blanc al costat de l’hasta. Des de llavors Vinaròs tenia dos manaments: un del cos del Ministeri i un altre del General. A partir del R. D. de 18 d’abril de 1800 van seguir vigents els dos, encara que ja depenent del Cos General, amb la mateixa graduació. Des de 1832, la Capitania del port la va assumir interinament el mateix Ajudant de Marina, encara que oficialment des de l’any següent, en que van quedar unificades baix la mateixa autoritat l’Ajudantia i Capitania del Port. Encara estava vigent dita Capitania Marítima en 1883, quan s’estava construint el moll amb els dos braços i amb una superfícies de 700.000 metres quadrats. De nou l’any 1995, el Consell de Ministres del 14 de juliol va aprovar un Reial Decret que regulava la creació de les Capitanies Marítimes, dividint-les en 28 de primera categoria, 17, de segona i 65 de tercera, entre les quals es trobava la de Vinaròs, en funció de la seua activitat, condicions de seguretat de navegació i vida humana a la mar.

Comment here

− 2 = 2