Letra C

Capelletes de carrer

CapelletesPoc a poc es va perdent aquesta bella tradició de les capelletes de carrer, desapareixent d’entre les que queden per la part antiga de la població interessants mostres de ceràmica popular valenciana. Així hem vist en els darrers anys com la piqueta ha destruit o els propietaris de les cases en que estaven s’han guardat per a ells, les rajoletes dels carrers: sant Pere, sant Pasqual, santa Anna, V. de l’Esperança o carrer Nou, etc.

Comment here

4 + 1 =