Letra C

Capçades

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, al sudoest de la població, a banda i banda de la carretera Nacional 340, des de la carretera de sortida a Benicarló cap a la via del ferrocarril. Rep eixe nom, que en la nostra llengua vol significar faixes de terra o també solcs, encara que el seu terreny no es apte per al cultiu ja que quasi per tots els llocs les roques planes afloren a la vista. Nom del primer lloc on es trobava el camp del futbol del Vinaròs. Correspon als polígons 29 i 31 del cadastre. En l’actualitat s’ha poblat amb grans hipermercats, magatzems, fàbriques, escorxador municipal, etc.

Comment here

− 2 = 1