Letra C

Candau, Francesc

(Vila-real). Escultor, estucador i daurador. Casat a Vinaròs amb Victòria Forner Besonies en 17 de maig de 1921. Des de 1916 a 1918, juntament amb altres artistes de Vila-real havia estucat i daurat la capella de la Comunió.

Comment here

94 − 90 =