Letra C

Canalejas, Carrer de

canalejasEl 27 de juny de l’any 1906 es va descobrir la placa dedicant el tradicional carrer de santa Magdalena a aquest polític republicà que en 1902 havia visitat la nostra ciutat. El llibre de Sebastià Albiol, “Esplendor y declive económico de Vinaròs”, parla extensament d’aquella visita amb il.lustracions originals de l’època incloses. L’acord s’havia pres ja en 1902.

Comment here

69 − 65 =