Letra C

Camps de Futbol

Camps_futbol_2L’esport del futbol s’ha practicat a la nostra ciutat en diferents camps o emplaçaments successius, un darrere d’un altre i sent la única ocasió en que s’ha comptat amb dos diferents camps quan aprofitant la vora dreta final del riu Cervol es va crear el Club Atlètic Vinarossenc. Els diferents llocs successius on s’ha practicat el futbol a la nostra ciutat des de la seua fundació han sigut els següents:

 

 

 
Camps_futbol– Camp de les Capçades. En crear-se el primer equip del Vinaròs en 1920 es jugava en un camp que van habilitar els mateixos jugadors i cada partit s’havien de portar els pals de les porteries, muntant-se i desmuntant-se a cada partit. Va ser Bernardino Mercader qui alenà a la pràctica d’aquest esport ja que ell va viure a La Habana, Cuba, escapant de fer el servei militar a Africa, on havia de lluitar en una guerra crudenta. Allà ell va intimar amb els jugadors d’aquella capital. El camp estava situat a la partida de les Capçades. I perdurà fins el 2-I-1921 on es parla ja de fer vindre als jugadors del Barcelona Zamora i Samitier per animar les festes. Llavors ja s’havia estrenat el camp conegut com
– “Camp de l´Ancla” , conegut també com de la “Granja de Maria”. (situat on està l’edifi de Lores o del restaurant “Voramar”). D’eixe camp tenim la noticieta següent: “Se ha adquirido para el Vinaroz F. C.” el terreno que ocuparon los astilleros de D. Damián Frontera. Para su inauguración serán invitados los equipos de Castellón y Tortosa. Enhorabuena”. (Rev. “San Sebastián”, nov. 1921). Altres camps d’eixe temps serien:
– Camp del Camí Carreró situat on es troba el col.legi de la Verge de la Misericordia. Camp de baix de l’Estació. (1922-1923). / Camp de dalt de l’Estació. (Alternant en poc temps). El del Centre Republicà (3-IV-1921) o de la “Unió Sportiva”. (Camp de Polo o del Espanyol. Fàbrica Anigrasa..
– Camp de Borràs (Educación y Descanso); Sta. Magdalena 1940-54 Vinaròs ;
– Camp de la era de la Rata (Sénia i Era de la Rata. A l’Av. Castelló). 1961-62. Penyes
– Camp del Molí Carsi. Extramurs c. de la Mare de Déu. 1962 Penyes; Camp dels Salesians. Junt a l’edifici iniciat.1963. (Equips locals); Camp del Cervol. Lloc actual. 7-VIII-1965 Vinaròs;
– Camp de l’Atlètic Vinarossenco de la desembocadura del riu Cervol ribera dreta, (1978-82).
– Camp del Portell. Camp situal on l’ajuntament de l’alcalde Moliner volia situar la ciutat esportiva., en una finca situada prop de la gran propietat coneguda com “Carrer Major”, junt a la carretera de l’ermita. Va estar vigent en 1999. En abril entrenaven i jugaven aficionats locals.

Comment here

− 9 = 1