Letra C

Campos

Nom amb que apareix una de les partides del nostre terme segons el padró de riqueses de 1811. O déu ser error del transcriptor perquè el seu nom correcte és Campàs.

Comment here

1 + = 2