Letra C

Campoamor, Ramón de

Campoamor(Navia, 1817 – Madrid, 1901) Filòsof, polític i poeta postromàntic. Afiliat al partit moderat va ser governador de Castelló (1847), Alacant (1848) i de València (1851). Diputat a Corts, Director General de Beneficiència i membre de l’Acadèmia Espanyola. A pesar d’ocupar el càrrec de governador a Castelló durant un sol any, es guarda d’ell un bon record a Vinaròs perquè el 13 de juny de 1848 va presidir una sessió molt solemne del nostre Ajuntament, a la que van assistir els majors contribuents. En ella els vinarossencs van sol.licitar, entre altres coses, l’habil.litació de la duana del port Vinarós; que la comandància de Marina de la «Provincia de Tortosa» es traslladara aquí i l’habil.litació per a carnisseries i pescaderies de l’ex-convent de Sant Agustí. Mesos després, vuit comerciants li van demanar a Campoamor que concedira un dia de mercat semanal, cosa que va acceptar (22 d’octubre) i va començar a celebrar-se en dilluns al carrer del Socors i plaça del Salvador, i que avui dia es segueix fent, però, en el tradicional mercat a l’aire lliure conegut popularment com «del dijous».

Comment here

55 − = 47