Letra C

Campás, El

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, situada tocant al de les Morteres, prop de l’encreuament de la carretera de nacional 232 i la de Càlig amb el Camí de Peníscola i extenent-se cap a Benicarló. El seu nom fa referència a la gran extensió plana d’aquella zona del nostre fèrtil camp. Aquest nom, transcrit segurament per funcionaris castellans, apareix algunes vegades com a “campos” (Padró de riqueses de l’Ajuntament de 1811) i altres com a “El compàs”, segons el registre tant peregrí del cadastre de la Diputació i que ens desorientà totalment. Segurament aquesta ha sigut la causa de que aquesta denominació s’haja mig oblidat. Correspon als polígons actuals números 35 i 56, tocant a les Morteres. El seu autèntic nom, el “Campàs” ve clarament definit en el plànol topogràfic nacional, d’escala 1:25.000.

Comment here

+ 19 = 21