Letra C

Camp de l’Església

Nom d’una de les partides del terme municipal, segons el padró de riqueses de l’Ajuntament, de l’any 1811. Desconeixem en l’actualitat el seu emplaçament.

Comment here

9 + = 11