Letra C

Camí fondo

Camí d’uns dos quilòmetres de longitut. Uneix o va des del Caminàs fins el camí Carreró. Carrer. Nom donat dos vegades consecutives a un carrer que ja tenia eixe nom popular, antic i tradicional. Naix enfront del camí Carreró, en direcció oest (travessant ara la Nacional 340) i es perllonga fins la carretera de Càlig. Se li va imposar el nom en sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de juliol de 1989 i així mateix, es torna a “repetir” el nomenament en sessió de 19 de juliol de 1995.

Comment here

+ 8 = 12