Letra C

Camí del cup

El Cup és el nom d’una de les partides del nostre terme municipal, situada entre les del Puntarró (pont menut) i dels Dos Vilàs. El seu nom el trobem escrit com a Cub i com a Cup. Escrit d’aquesta forma fa referència a lloc estret i fondo. Rep aquest nom el camí que enllaça el dels Dos Vilars amb el camí vell de Rossell, paral.lels aquests dos últims a la carretera d’Ulldecona. Arran de l’accident que li va costar la vida a l’ex – regidor i propietari Sr. Dionisio Mestre i a un treballador seu, ja que abans es creuava per damunt, amb una rampa molt pronunciada i perillosa per als carros i cotxes, a l’agost de 1974 Renfe va sol.licitar de l’Ajuntament fer un pas soterrani per baix de la via. El camí del Cup té una longitud total d’un quilòmetre.

Comment here

+ 3 = 12