Letra C

Camí del corral de Caio

Discorre paral.lel al camí de les Morteres, des de l’Avinguda Gil d’Atrossillo fins a la carretera de Càlig, però desprès es va deixar el camí tallat per no haver-se fet un pas elevat sobre la via del tren que creuava.

Comment here

32 + = 38