Letra C

Camí de les Capçades

Discorre des del quartel de la Guàrdia Civil fins la zona industrialitzada que acaba en l’escorxador municipal i té una longitut d’un quilòmetre. Encara que allí es trobaven ja diverses empreses, conformant un incipient polígon industrial no oficial, en sessió de 27 de gener de 1998 es va presentar una memòria dels serveis tècnics per a la seua urbanització i adequació.

Comment here

81 + = 84