Letra C

Camí de la Quadreta

Partida de Terme i Camí. Es troba dalt de la carretera Nacional i és paral.lel entre el Camí Fondo i el Camí del Cementeri. En dit camí estan enclavades diverses industries menudes i xalets.

Comment here

7 + 2 =