Letra C

Camí de la parreta

És el camí d’uns tres quilòmetres de longitut, molt recte, que per aquella partida de terme homònima va des del camí de Xivert fins la confluència dels camins d’En Borràs i de Canet.

Comment here

− 3 = 7